Przejdź do menu Przejdź do treści

Art & Science – opis

 

Rejestracja on-line

Informator o kierunkach i zasadach rekrutacji

Kierunek: ART & SCIENCE – Międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne

indywidualne studia magisterskie – 4 semestry

Jeśli chcesz poznać potencjał art based research, nauczyć się pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, podmiotach przemysłów kreatywnych i art-biznesu, oraz zyskać przewagę na polu sztuki – te studia są dla Ciebie!

Art & Science to pierwsze w Polsce międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne.

Silnie spersonalizowany plan studiów pozwala na kreatywne łączenie sztuki współczesnej z najnowszymi osiągnięciami nauki. Studentki i studenci wspierani przez indywidualnych tutorów mogą stworzyć swoje własne, zindywidualizowane studia realizując oryginalne pomysły interakcji pomiędzy dziedziną sztuki a szeregiem dyscyplin naukowych oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Są wśród nich m.in.: nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Zapraszamy zarówno absolwentów studiów I stopnia w zakresie sztuki i dizajnu jak również wszystkie osoby z tytułem licencjata z innych dziedzin, które chciałyby studiować i budować swoją karierę w oparciu o połączenie odkrywczości i indywidualnego podejścia świata sztuki z najnowszą wiedzą naukową z różnych obszarów badań.

Art & Science kształci nie tylko artystów. Pozwala uzyskać kwalifikacje do prowadzenia interdyscyplinarnych prac rozwojowych w zespołach projektowych w podmiotach sektora kreatywnego, w szczególności w firmach branży reklamy, rynku sztuki i antyków, rzemiosła, designu, mody, filmu, gier komputerowych, sztuk performatywnych, rynku wydawniczego, oprogramowania oraz mediów masowych, Internetu i branży IT. Przygotowuje do pracy na stanowiskach projektanta, copywritera, dyrektora artystycznego, dyrektora kreatywnego i równorzędnych. Kształtuje unikatowe zdolności do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Daje szeroką wiedzę z historii i teorii sztuki współczesnej oraz najbardziej aktualnych metod badawczych różnych dziedzin nauki.

Dajemy Wam swobodę interakcji sztuki i projektowania z całym spektrum nauk humanistycznych, społecznych, technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Wspieramy w dostępie do najlepszych specjalistów i aparatury badawczej. Jeszcze nigdy studia artystyczne nie dawały takich możliwości w jednym miejscu. Jest to możliwe dzięki synergicznemu wykorzystaniu różnych kompetencji naukowych skumulowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zapewniamy indywidualne podejście wraz z tutoringiem adresowanym do każdej i każdego z Was oraz dobrą atmosferę w zintegrowanym i zaprzyjaźnionym zespole. Do tego wspólne projekty, wyjazdy i wystawy oraz regularny kontakt z visiting professors z Polski i świata.

 

Rejestracja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku.

Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams.

 

TERMINY REKRUTACJI 1

Rejestracja: od 1 czerwca do 15 lipca 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2024

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2024

Wpisy *1: 19 lipca 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 20 lipca 2024

Wpisy z listy rezerwowej: 22 lipca 2024

 

TERMINY REKRUTACJI 2 – ZAPRASZAMY !

Rejestracja: od 23 lipca do 18 września 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2024

Ogłoszenie wyników: 21 września 2024

Wpisy *1: 23 września 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 24 września  2024

Wpisy z listy rezerwowej: 25 września 2024

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona (wzór upoważnienia na stronie www.up.krakow.pl)

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.