Przejdź do menu Przejdź do treści

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ

Kierunek: Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej  – podyplomowe – NOWOŚĆ 

Opis kierunku

Plan studiów: plan studiów

Karty kursów

Rejestracja on-line

Informator o kierunkach i zasadach rekrutacji

zobacz ulotkę: Ulotka- studia podyplomowe

pobierz ulotkę: Ulotka- studia podyplomowe

Zasady rekrutacji:

Krok 1 – rejestracja on-line wraz z załączeniem prac („teczki”)

Krok 2 – przegląd prac kandydata (przegląd „teczki”) i rozmowa kwalifikacyjna

Warunkiem podjęcia studiów jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz posiadanie potwierdzonych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje przegląd prac i rozmowę kwalifikacyjną. Zestaw prac (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać do 10 prac w wybranej przez kandydata technice (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, kompozycje przestrzenne, dokumentacja fotograficzna działań artystyczno- edukacyjnych). Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie  zainteresowań kandydata sztuką i edukacją artystyczną. 

Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams.

 

TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja: od 1 czerwca do 14 września 2023

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2023

Ogłoszenie wyników: 19 września 2023 

Wpisy *1: 20 września 2023

Ogłoszenie listy rezerwowej:  21 września 2023

Wpisy z listy rezerwowej: 22 września 2023

 

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. (wzór upoważnienia na stronie www.up.krakow.pl)

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.