Przejdź do menu Przejdź do treści

Malarstwo

Kierunek: Malarstwo stopień II – magisterskie

Opis kierunku

Karty kursów

Rejestracja on-line

Informator o kierunkach i zasadach rekrutacji

 

Zasady rekrutacji:

Krok 1 – rejestracja on-line wraz z załączeniem prac („teczki”)

Krok 2 – przegląd prac kandydata (przegląd „teczki”) i rozmowa kwalifikacyjna

Zestaw prac („teczka”): minimum 5 prac  przedstawionych do oceny musi zawierać prace plastyczne reprezentatywne dla kandydata. Możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w nowych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.

Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams.

 

TERMINY REKRUTACJI 1

Rejestracja: od 1 czerwca do 12 lipca 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2024

Wpisy *1: 17 lipca 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 20 lipca 2024

Wpisy z listy rezerwowej: 22 lipca 2024

Aby przystąpić do rekrutacji należy mieć zaliczoną pracę licencjacką.

Na potwierdzenie tego może być zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta- nie musi to być dyplom. 

 

 

TERMINY REKRUTACJI 2 – ZAPRASZAMY !

Rejestracja: od 23 lipca do 16 września 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2024

Ogłoszenie wyników: 19 września 2024

Wpisy *1: 23 września 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 24 września  2024

Wpisy z listy rezerwowej: 25 września 2024

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona (wzór upoważnienia na stronie www.up.krakow.pl)

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.