Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

 

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Historia Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej sięga powstania w 1978 roku Zakładu Wychowania Plastycznego – pierwszego w Polsce ośrodka łączącego zajęcia artystyczne z szerokim spektrum przedmiotów z zakresu teorii sztuki i pedagogiki. W istniejącej od 1946 roku Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) uruchomiono wówczas nowy kierunek studiów – Wychowanie Plastyczne. Siedzibą od początku istnienia do dzisiaj są dwa zabytkowe budynki wzniesione na przełomie XIX i XX wieku przy ul. Mazowieckiej 43. Ponieważ z każdym rokiem zainteresowanie kierunkiem wzrastało, przybywało kadry i studentów, w roku 1993 utworzony został Instytut Wychowania Plastycznego, siedem lat później przemianowany na Instytut Sztuki. Dotychczasowy kierunek studiów zastąpiono w 2001 roku Edukacją Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych. W 2008 roku  powołany został  Wydział Sztuki, w skład którego wchodziła Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby – w roku 2011 przekształcona w Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, mający w swoim składzie, obok młodych artystów, także profesorów, którzy tworzyli kadrę macierzystego Zakładu Wychowania Plastycznego.

Nawiązując do tradycji, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej łączy nauczanie sztuki z kształceniem przyszłych nauczycieli i animatorów kultury. Programy zajęć pozwalają na wszechstronne rozwijanie zainteresowań studentów, dają szansę realizacji własnych projektów, łączenia artystycznej pasji z naukową refleksją. Obok tych związanych z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, działają pracownie intermediów, ceramiki artystycznej, a także powstają nowatorskie obejmujące digital painting, body art, rysunek narracyjny.

Instytut tworzą obecnie Katedra Malarstwa , Katedra Edukacji Artystycznej oraz Katedra Badań Artystycznych . Prowadzone są dwa kierunki: Malarstwo – studia pierwszego stopnia oraz Sztuka i Edukacja – studia pierwszego i drugiego stopnia oferujące specjalności: nauczycielską oraz animacja kultury. Na studiach magisterskich animacja kultury jest otwarta dla licencjatów wszystkich kierunków studiów, natomiast specjalność nauczycielska dla licencjatów kierunków artystycznych (z możliwością uzupełnienia kursów koniecznych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych).

Poza działalnością dydaktyczną Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej jest organizatorem licznych wystaw, konkursów, konferencji naukowych, przygotowuje wydarzenia i projekty artystyczne:

– Nocne Malowanie prowadzone przez Pracownię 16 oraz Czarny Zakład to działania na żywo, performance malarsko – muzyczny, którego efektem jest wystawa uczestników: studentów, absolwentów i wszystkich zainteresowanych z zewnątrz.
– Organizacja wystaw w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

Instytut współpracuje z instytucjami w kraju i za granicą, są to m.in.: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, UMCS w Lublinie.

W Krakowie współdziała m.in. z  ARTzoną / Centrum Kultury im. Cypriana Kamila Norwida i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.

Rozwijana jest również współpraca w zakresie realizacji lub współtworzenia wydarzeń edukacyjnych z obszaru kultury i sztuki z instytucjami takimi jak Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Małopolski Instytut Kultury, Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Centrum Obywatelskie w Krakowie.

 

Co intrygującego kryje w sobie Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej ?