Przejdź do menu Przejdź do treści

OPIS

MALARSTWO – studia I stopnia

Czego tu się nauczycie?

Na naszych studiach damy Wam bazowe umiejętności. Opanujecie tradycyjny warsztat i klasyczne techniki artystyczne. Będziecie je mogli wykorzystać podczas indywidualnych eksperymentów artystycznych szukając swojego stylu, podążając własną drogą przy naszym merytorycznym wsparciu.

Co oprócz zajęć z malarstwa?

Nie ograniczamy Was do pracy z płótnem i farbami. Możecie równolegle poznawać  nowe media, rzeźbić, rysować. Do Was należy wybór. Łącząc różne metody artystycznej ekspresji powstaną ciekawe projekty w Waszych głowach i w realu. Studenci mają możliwość udziału w projektach i wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi. Plan studiów zawiera wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia między innymi z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

Od realistycznego studium natury do sztuki krytycznej i malarstwa w przestrzeni społecznej.

Mamy cztery pracownie malarstwa – czterech mistrzów – cztery osobowości artystyczne. Studenci wybierają pod czyim kierunkiem rozwiną twórcze skrzydła. Który nurt jest im bliższy. Nie oznacza to jednak ograniczenia lecz otwarcie na kreację. 

Nasze cele?

Chcemy wyposażyć Was w narzędzia, zachęcić do eksperymentowania, szukania nowych dróg. Celem jest wszechstronny rozwój Waszych artystycznych umiejętności. Dzięki temu nasz absolwent będzie cechował się elastycznością i zaradnością na rynku pracy.

Praca dyplomowa.

Licencjacka praca dyplomowa obejmuję prace artystyczną zrealizowaną w wybranej pracowni malarstwa z możliwością włączenia prac z dyscyplin pokrewnych oraz  pisemną pracę teoretyczną z zakresu historii lub teorii sztuki.

A jeżeli absolwent Malarstwa chce nadal być naszym studentem to zapraszamy na kontynuację nauki na studiach magisterskich. 

 

MALARSTWO – II stopnia

Dla kogo nasze studia?

Osoby, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętego malarstwa: malarstwa sztalugowego, malarstwa cyfrowego, malarstwa muralowego, body art, sztuki w przestrzeni publicznej i multimediów powinny skorzystać z tej ścieżki edukacyjnej. Założeniami dla programu dwuletnich studiów magisterskich są: szeroki wybór specjalizacji, kształtowanie indywidualnej drogi twórczej współczesnego artysty, kreatywność w realizacji projektów malarskich z doskonaleniem wybranego warsztatu artystycznego w praktyce. 

Tworzycie Państwo swój własny program studiów zgodny z zainteresowaniami.

Studia te są też przepustką dla naukowej ścieżki zawodowej umożliwiając pracę na uczelni wyższej.