Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany Studiów

Plan studiów zawiera wykaz kursów realizowanych dla danego rocznika w określonym roku studiów. Lista uzupełniona jest o liczbę godzin i ilości punktów ECTS przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom.