Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Badań Artystycznych 

Katedra Badań Artystycznych IMiEA UKEN prowadzi badania teoretyczne i działania artystyczno – badawcze z zakresu art-based research, praktyk społeczno-artystycznych oraz interpretacji dziedzictwa kulturowego i ikonosfery współczesności. W wymiarze dydaktycznym katedra rozwija Międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne II stopnia Art & Science.

Zespół katedry stanowią:

dr hab. Rafał Solewski, prof. UKEN – kierownik katedry

dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN

dr Tomasz Padło

dr Sebastian Stankiewicz

dr Bernadeta Stano