Przejdź do menu Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja I stopień – Specjalność Nauczycielska

Sztuka i Edukacja I stopnia – Specjalność Nauczycielska, objęta jest programem  „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA”,  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA: Przygotowuje do roli instruktora sztuki w instytucjach kultury. Trzyletni cykl studiów jest również pierwszym etapem zdobywania kompetencji nauczyciela przedmiotów artystycznych. Oferujemy kontynuację kształcenia na II stopniu, co gwarantuje uzyskanie wszystkich koniecznych uprawnień nauczycielskich do podjęcia pracy w szkole. Zajęcia na uczelni uzupełnione są o współpracę z ośrodkami oświatowymi i kulturalnymi w ramach realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych.

Projekt „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł.