Przejdź do menu Przejdź do treści

OPIS

SZTUKA I EDUKACJA – studia I stopnia

Dla kogo nasze studia?

Studia przeznaczone są dla osób z zainteresowaniami artystycznymi, które chcą połączyć w życiu sztukę z edukacją i animacją. Pozwalają zdobyć kompetencje i uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów artystycznych (po ukończeniu stopnia drugiego – specjalność nauczycielska), animatora kultury czy instruktora sztuki. 

Czego się tu nauczycie?

Opanujecie zarówno tradycyjne techniki artystyczne jak i nowoczesne dziedziny sztuki. Będziecie je mogli wykorzystać podczas zajęć realizowanych z instytucjami kultury, wyjazdów edukacyjnych i plenerów. Będzie to rodzaj zajęć praktycznych, które w przyszłości dadzą Wam solidną bazę dla aktywności zawodowej w branży artystyczno-edukacyjnej.

Dajemy wiele możliwości i otwieramy się na „Nowe”

Poprzez elastyczność naszego planu studiów opartego na kursach do wyboru możecie połączyć zainteresowania zarówno klasycznymi jak i nowoczesnymi technikami. Łącząc różne kursy z różnych dziedzin tworzycie swój indywidualny program studiów. Pracownie artystyczne obowiązkowe i te do wyboru pozwalają rozwijać Wam indywidualne zainteresowania i umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, intermediów, grafiki czy fotografii. Macie możliwość udziału w projektach edukacyjnych realizowanych we współpracy z Muzeum Narodowym czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki poszerzają Waszą wrażliwość artystyczną natomiast zajęcia z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki dają Wam narzędzia do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. 

Możecie wybierać jedną z dwóch oferowanych specjalności:

Specjalność nauczycielska jest pierwszym etapem zdobywania kompetencji nauczyciela plastyki i sztuki. Kontynuacja kształcenia na II stopniu, gwarantuje uzyskanie wszystkich koniecznych uprawnień nauczycielskich do podjęcia pracy w szkole. Należy jednak zaznaczyć, że wiedza z dziedziny pedagogicznej łączy się tu z rozwojem Waszych umiejętności artystycznych. 

Specjalność Animacja Kultury przygotowuje do zawodu animatora kultury, edukatora muzealnego i menedżera/organizatora wydarzeń kulturalnych oraz wielu innych zawodów wymagających połączenia swoich umiejętności artystycznych z kontaktami międzyludzkimi i biznesowymi. Pole działania jest bardzo szerokie. Nasi absolwenci świetnie odnajdują się na rynku pracy. Prowadzą różnego rodzaju warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, organizują eventy, tworzą swoje agencje reklamowe. Możliwości są nieograniczone i zależą tylko od osobowości i preferencji danej osoby. Dajemy Wam wiedzę, praktyczne zajęcia i podsuwamy pomysły. Waszym zadaniem jest wykorzystanie tego i rozwój.

Końcowy egzamin licencjacki dla obydwu specjalności składa się z projektu artystycznego w wybranej pracowni i pisemnej pracy teoretycznej.

Jeżeli chcecie kontynuować dalszą edukację czekamy na Was na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich.

 

SZTUKA I EDUKACJA – studia II stopnia

Na studiach magisterskich oferujemy Wam:

– atrakcyjne studia stworzone z myślą o przyszłych artystach/animatorach chcących również realizować się zawodowo w obszarze animacji kultury czy w nauczaniu sztuki. 

– bogatą ofertę zajęć o interdyscyplinarnym profilu pozwalającą na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i realizowanie artystycznych i edukacyjnych projektów twórczych

– kontakt z ciekawymi artystami mającymi już swoją renomę, ale też możliwość nawiązania przyjaźni i relacji z osobami o podobnej wrażliwości, które mogą w przyszłości zaowocować na różnych płaszczyznach życia.

Możecie wybierać jedną z dwóch oferowanych specjalności:

Specjalność nauczycielska – pozwala na zdobycie wymaganych ustawowo kompetencji nauczycielskich dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Sztuki i Edukacji lub podobnych o specjalności nauczycielskiej. W przypadku absolwentów licencjatu o kierunku artystycznym możliwa jest edukacja na studiach magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Warunkiem jednak uzyskania uprawnień do nauki plastyki w szkołach jest uzupełnienie kursów z pakietu uzupełniającego.

Specjalność animatorska – przygotowana jest z myślą o przyszłych animatorach i menedżerach kultury. Poza zajęciami związanymi z realizacją projektów indywidualnych i grupowych, w programie przewidziane są kursy dotyczące planowania i zarządzania projektami z zakresu animacji kultury, partycypacji w kulturze, metodologii animacji kultury.

Obydwie specjalności zakończone są egzaminem dyplomowym składającym się z pracy artystycznej zrealizowanej w wybranej przez studenta pracowni i pracy teoretycznej dotyczącej zagadnienia związanego z kulturą i sztuką.