Przejdź do menu Przejdź do treści

Malarstwo

Kierunek: Malarstwo stopień I – licencjat

Opis kierunku

Karty kursów

Rejestracja on-line

Informator o kierunkach i zasadach rekrutacji

 

Zasady rekrutacji:

Krok 1 – rejestracja on-line wraz z załączeniem prac („teczki”)

Krok 2 – przegląd prac kandydata (przegląd „teczki”) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etapy)

Zestaw prac („teczka”): minimum 5 prac  przedstawionych do oceny musi zawierać prace plastyczne reprezentatywne dla kandydata. Możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w nowych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.

Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams.

 

TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja: od 1 czerwca do 7 lipca 2024

Etap I- przegląd portfolio: 9 lipiec 2024

Ogłoszenie wyników I etapu: 10 lipiec 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna II etap: 11-12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników II etapu: 15 lipca 2024

Wpisy *1: 16 lipca 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 17 lipca 2024

Wpisy z listy rezerwowej: 18 lipca 2024

 

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. 

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.