Przejdź do menu Przejdź do treści

Sztuka i Edukacja

Kierunek: Sztuka i Edukacja I-licencjat

Opis kierunku

Karty kursów

Rejestracja on-line

Informator o kierunkach i zasadach rekrutacji

 

Zasady rekrutacji:

Krok 1 – rejestracja on-line wraz z załączeniem prac („teczki”)

Krok 2 – przegląd prac kandydata (przegląd „teczki”) i rozmowa kwalifikacyjna

Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna: 

Zestaw prac („teczka”): prezentowany zestaw minimum 5 prac  ma zawierać prace malarskie, rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting , projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki czy fotografie. 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz, w zależności od wybieranej specjalności, edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac. 

Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się online na platformie Teams.

 

TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja: od 1 czerwca do 16 lipca 2024

Przegląd prac/Rozmowa kwalifikacyjna: 18-19 lipca 2024

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024

Wpisy *1: 23 lipca 2024

Ogłoszenie listy rezerwowej: 24 lipca 2024

Wpisy z listy rezerwowej: 25 lipca 2024

 

*1 – Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. 

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej adres email.